AHC


AHC en AVG 
Sinds 25 mei 2018 is nieuwe privacywetgeving van kracht. Niet alleen in Nederland maar ook in alle andere Europese lidstaten. Die wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt, dat de privacyrechten van iedere burger beter beschermd worden. Dat houdt in, dat iedere organisatie die jouw persoonsgegevens verwerkt dat alleen maar mag doen, als aantoonbaar wordt voldaan aan een aantal wettelijke verplichtingen. Die wettelijke plicht rust dus ook op AHC IJburg. 

Wat is verwerken
Verwerken is een begrip met een heel ruime betekenis. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Het bestuur van AHC IJburg heeft mij op 09-11-2018 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor AHC IJburg. Van mij wordt verwacht er op toe te zien dat AHC IJburg aan zijn wettelijk plichten voldoet waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft. Het (blijven) voldoen aan privacywetgeving is geen kleinigheid. Zeker niet voor een vereniging die draait op vrijwilligers. 

Om die reden heb ik me bereid verklaard om vanuit mijn FG rol ook iets te doen aan privacybewustzijn. Hoewel iedereen op zijn privacy is gesteld, is de belangstelling voor het onderwerp doorgaans gering. Dat bleek ook het geval bij de tot dusver georganiseerde informatiesessies (bijeenkomst clubhuis en een interactieve online sessie).

Toch is het onderwerp belangrijk genoeg om extra sessies te organiseren. In elk geval heb ik voor AHC leden een WhatsApp groep AHC & Privacy ingericht waar je je vragen kwijt kunt en waarin ik af en toe informatie zal plaatsen. Als je geïnteresseerd bent kan ik je daarvoor aanmelden. Stuur me in dat geval even een WhatsApp berichtje (0653197362). 

  • Als je wilt weten wat dat “aantoonbaar voldoen” nu feitelijk inhoudt (het gaat immers ook over jouw gegevens), klik dan door naar deze pagina
  • Als je meer wilt weten over mijn rol als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) kun je doorklikken naar deze pagina.

Omdat de historie van de berichten op de AHC site beperkt is en een zoekfunctie ontbreekt, tref je hieronder een chronologisch overzicht van de berichtgeving van het AHC bestuur over het onderwerp privacy.