Privacyverklaring AHC


Privacyverklaring
De privacywetgeving verlangt dat ieder lid, iedere vrijwilliger of medewerker van onze vereniging inzicht heeft in de wijze waarop met zijn of haar gegevens wordt omgegaan (Artikel 13). Dat inzicht wordt gegeven met een privacyverklaring of privacystatement. Zo’n verklaring is natuurlijk alleen van waarde, als hij in overeenstemming is met de feitelijke situatie. 

En wat nu als de zaak niet op orde is? 
Dan loop je als vereniging een heel groot risico. Er kan een forse boete worden opgelegd, maar de toezichthouder kan de vereniging ook verbieden om persoonsgegevens te verwerken totdat de zaak wel in orde is. Een aantal verenigingen is inmiddels zover dat ze hun (potentiële) leden en vrijwilligers middels een privacyverklaring informeert over de genomen maatregelen (zie hieronder). Op 05-02-2019 heeft het AHC bestuur haar leden laten weten zich uitgesproken om zich daar zo snel mogelijk bij aan te sluiten.

Helaas houdt Eurolex (nog) geen rekening met de leesbaarheid van de AVG op een smartphone. Voor verwijzingen naar wetsartikelen maak ik daarom dankbaar gebruik van het “hobbyproject” avgb.nl van Bart Schellekens.