Privacyverklaring AHC


Privacyverklaring
De privacywetgeving verlangt dat een betrokkene (ieder lid van een vereniging, iedere medewerker van een organisatie, iedere patiënt van een zorginstelling) inzicht heeft in de wijze waarop met zijn of haar gegevens wordt omgegaan (Artikel 13). Dat inzicht wordt gegeven met een privacyverklaring of privacystatement. Zo’n verklaring is natuurlijk alleen van waarde, als hij in overeenstemming is met de feitelijke situatie. 

En wat nu als de zaak niet op orde is? 
Dan loop je als vereniging een heel groot risico. Er kan een forse boete worden opgelegd, maar de toezichthouder kan de vereniging ook verbieden om persoonsgegevens te verwerken totdat de zaak wel in orde is. Een aantal verenigingen is inmiddels zover dat ze hun (potentiële) leden en vrijwilligers middels een privacyverklaring informeert over de genomen maatregelen (zie hieronder). Het streven van het bestuur is om zich daar zo snel mogelijk bij aan te sluiten.