AVG Bewust

Om bij te dragen aan het privacybewustzijn heb ik, in aansluiting op vele webinars en presentaties, in 2018 besloten de site zichtopmijngegevens in te richten waarop zowel betrokkenen (klanten, leden, medewerkers, patiënten) als verwerkingsverantwoordelijken terecht kunnen voor nadere informatie en vragen over de privacywetgeving (AVG). In verband met mijn achtergrond is veel van de informatie zorggerelateerd.  Sommige vragen (en antwoorden) zijn zowel van belang voor de verantwoordelijke als de betrokkene.