AVG Bewust

Met de ambitie om bij te dragen aan het privacybewustzijn heb ik in 2018 besloten om in 2018 de site zicht op mijn gegevens in te richten. In aanvulling op vele webinars en presentaties over privacy en informatiebeveiliging wilde ik, door het ontsluiten van vragen en antwoorden, zoveel mogelijk verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen proberen te bereiken.

In de aanloop naar het van kracht worden van de AVG  (25-05-2018) zijn vooral vragen gesteld door verwerkingsverantwoordelijken. Met name na die datum, zijn ook vragen gesteld door betrokkenen.

Soms werd daarbij aangegeven dat men de vraag eigenlijk wilde stellen aan de verantwoordelijke, maar daar niet terecht kon of dat niet wilde. Soms werd mij ook nadrukkelijk op het hart gedrukt om elke mogelijke herleiding naar de herkomst te voorkomen. De angst om te worden geconfronteerd met de gevolgen om als klokkenluider te worden veroordeeld speelde dan een rol. Een dergelijke situatie is uiteraard verwerpelijk en toont aan dat er nog veel missiewerk is te verrichten. De (recentelijk iets aangepaste) site tref je achter deze link.