Uitdagingen

.. voor de verwerkingsverantwoordelijke
Zowel kleine als middelgrote organisaties worden geconfronteerd met een aantal flinke uitdagingen om te voldoen aan die verantwoordingsplicht. Dat geldt met name voor organisaties die bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) verwerken. Maar dat geldt ook voor organisaties, die zijn aangewezen op de bereidwilligheid van vrijwilligers. Zonder zicht op de achterliggende bedoeling wordt die verantwoordingsplicht veelal niet als een uitdaging maar vooral als een last ervaren.

— maar ook voor de betrokkene
Ook betrokkenen worden voor uitdagingen geplaatst. Het impliciete vertrouwen “dat het wel goed zit” wordt door het toenemend aantal privacyincidenten meer en meer op de proef gesteld. Dat zorgt voor een toenemende behoefte aan zekerheid. Maar wat doe ik als ik een privacyverklaring mis of de inhoud daarvan voor mij vraagtekens oproept? Kaart ik dit aan bij die organisatie en zo ja hoe? Stap ik dan naar de toezichthouder? Kortom… wat zijn nu precies mijn AVG rechten? Veel uitdagingen – een gemeenschappelijk doel.

— voor mijzelf 
Ik maak graag van iedere gelegenheid gebruik om organisaties en professionals er van te overtuigen dat de AVG kansen biedt. Dat het niet gaat om een afvinklijstje van een aantal maatregelen. Maar dat privacywetgeving om een professionele aanpak vraagt waarbij de patiënt, de medewerker, het lid …. kortom de betrokkene centraal staat. Vaak helpt dan de vraag: hoe zou jij willen dat er met jouw gegevens wordt omgesprongen? De ervaring heeft mij geleerd geduld te betrachten. Maar ook dat het appèl op de eigen professionele verantwoordelijkheid vanuit het perspectief van de bedoeling effect heeft. Ik maak daarbij dankbaar en veelvuldig gebruik van het gedachtegoed van Wouter Hart. Als je met een brandende vraag zit of denkt dat ik iets voor je kan betekenen, neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvende telefonische afspraak of nadere kennismaking. Dat kan telefonisch via 0653197362 of mail via fg@robstadt.nl