Uitdagingen

.. voor de verwerkingsverantwoordelijke
Zowel kleine als middelgrote organisaties worden geconfronteerd met een aantal flinke uitdagingen om te voldoen aan die verantwoordingsplicht. Dat geldt met name voor organisaties die bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) verwerken. Maar dat geldt ook voor organisaties, die zijn aangewezen op de bereidwilligheid van vrijwilligers. Zonder zicht op de achterliggende bedoeling wordt die verantwoordingsplicht veelal niet als een uitdaging maar vooral als een last ervaren.

— maar ook voor de betrokkene
Ook betrokkenen worden voor uitdagingen geplaatst. Het impliciete vertrouwen “dat het wel goed zit” wordt door het toenemend aantal privacyincidenten meer en meer op de proef gesteld. Dat zorgt voor een toenemende behoefte aan zekerheid. Maar wat doe ik als ik een privacyverklaring mis of de inhoud daarvan voor mij vraagtekens oproept? Kaart ik dit aan bij die organisatie en zo ja hoe? Stap ik dan naar de toezichthouder? Kortom… wat zijn nu precies mijn AVG rechten? Veel uitdagingen – een gemeenschappelijk doel. Daar blijf ik mijn ervaringen en expertise graag voor inzetten.