Verbinden

Bij het initiatief tot het Platform FG Zorg speelde mijn historie als zorgprofessional en de werkzaamheden die ik destijds vervulde naast mijn rol als FG (zie deze pagina) een belangrijke rol. Mijn werkzaamheden als FG beperken zich al geruime tijd niet meer tot de sector zorg en ik weet dat dat ook voor andere deelnemers geldt.

Ik heb ervaren dat het overleg met FG’s die in andere sectoren werkzaam zijn zeer inspirerend kan zijn. Regelmatig komt het voor dat binnen het Platform FG Zorg onderwerpen worden aangesneden, die zich zeker lenen voor discussies in breder – sector overstijgend – verband (zie casuïstiek).

Door collega’s die (ook) werkzaam zijn in andere sectoren is mij vaker de vraag gesteld of ook FG’s uit andere sectoren kunnen worden toegelaten. Ook is mijn bereidheid gepolst om, in analogie met Platform FG Zorg, eenzelfde platform op te zetten voor andere sectoren.

De in het vooruitzicht gestelde ambities van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG) om leden te verbinden hebben mij daarvan tot dusver weerhouden.

Hoewel ik nog steeds rekening houd met de mogelijkheid dat het NGFG bestuur op enig moment meer prioriteit zal toekennen aan het verbinden van haar leden, heb ik besloten het Platform FG Connect in te richten en daarbij de voorwaarden tot deelname te verruimen.

Binnen dit Platform is het niet alleen mogelijk om in “sectorale beslotenheid” sectorspecifieke casuïstiek met collega’s te delen die een aanstelling hebben in dezelfde sector, (zoals dat nu binnen Platform FG Zorg het geval is) maar ook is het mogelijk “sector overstijgende” zaken aan alle collega FG’s voor te leggen of met hen te delen.