Het recht op privacybescherming

Hoe we omgaan met ons recht op privacy

Steeds meer gegevens over ons worden online opgeslagen en gedeeld. Het wordt een steeds grotere uitdaging om te voorkomen dat misbruik van die gegevens wordt gemaakt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op de bescherming van ons recht privacy. Hoe we met dat recht omgaan, houdt mij bezig. Met “we”, doel ik dan zowel op diegenen, van wie de persoonsgegevens zijn, als degenen, die de plicht hebben om er voor te zorgen, dat dat recht niet wordt geschonden. Die belangstelling is o.m. aanleiding geweest voor mijn aanstelling als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Naast gegevensdiefstal of onbevoegde toegang, worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Ook zonder dat we daar als betrokkenen weet van hebben. Dit soort privacyschendingen, die kunnen leiden tot discriminatie en uitsluiting, komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat een besluit aan vooraf. Het besluit om iets wel of juist niet te doen. Mijn interesse gaat vooral uit naar het proces, dat vooraf gaat aan dat besluit. De afwegingen die daarbij worden gemaakt en wat daarbij van invloed is. 

Welke afweging is van doorslaggevende aard, als iemand besluit om die gratis app te installeren, terwijl hij/zij zich er van bewust is, dat de aanbieder van die app niet van de wind kan leven?

Bij het installeren van de app, wordt gevraagd akkoord te gaan met toegang tot contact- en locatiegegevens. Als dat akkoord wordt gegeven, moet dat anno 2023 dan nog worden toegeschreven aan een beperkt privacybewustzijn? Of wordt het besef, dat die gegevens onderdeel zijn van profilering en het verdienmodel, bewust terzijde geschoven?

Bij organisaties die persoonsgegevens verwerken, wordt het besluit om iets wel of juist niet te doen genomen door de eindverantwoordelijke. Bij grotere organisaties zijn in de aanloop naar dat besluit, vaak meerdere personen betrokken. Personen, die invloed hebben op de besluitvorming. Personen met een eigen moreel kompas. Wijst dat in dezelfde richting als de koers van de organisatie? En zo niet, wat doen ze dan? Proberen ze de koers te beïnvloeden? En zo niet, waarom niet? En wat doet dat met hen? Onder de titel Loyale Tegenspraak krijgt het morele kompas ook bij de overheid (gelukkig) steeds meer aandacht.