Wie

“Leven is bewegen en het vinden van een nieuwe balans de permanente uitdaging”.

Met mijn jarenlange achtergrond als fysiotherapeut zal die taoïstische uitspraak hoogstwaarschijnlijk als “passend” worden beschouwd.

Met die achtergrond ligt mijn affiniteit voor ICT misschien iets minder voor de hand. Maar als ik daaraan toevoeg, dat ik me gedurende de laatste jaren van mijn loopbaan vooral bezig heb gehouden met activiteiten, die moeten leiden tot een verantwoorde toepassing van ICT in de zorg, valt één en ander mogelijk weer op zijn plaats. De onmisbare schakel tussen professional en patiënt en tussen zorg en ICT is vertrouwen.

Onder invloed van de informatiemaatschappij is ook dat vertrouwen in beweging. Het min of meer impliciete vertrouwen maakt ruimte voor behoefte aan meer zekerheid. De bedoeling van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) is ons te helpen bij het zoeken naar een professioneel antwoord op de kansen en bedreigingen die met informatisering samenhangen. Een nieuwe balans dus. Met die bedoeling als kompas, beschouw ik het als een uitdaging om de AVG betekenis te geven.

Rob Stadt

  • Op zoek naar meer informatie over de AVG of heb je een brandende vraag? Dan biedt de informatie op deze pagina  misschien wel uitkomst.
  • Als je denkt dat ik voor jou als betrokkene (patiënt, medewerker, lid van een vereniging) of als verantwoordelijke iets voor je kan betekenen klik dan naar deze pagina.
  • Op deze pagina tref je meer info over mijn recente activiteiten op het terrein van de nieuwe privacywetgeving.