Wie

Het is niet voor niets dat onze persoonsgegevens “het nieuwe goud” worden genoemd. Technologische ontwikkelingen voltrekken zich zo snel, dat zich telkens nieuwe uitdagingen voordoen op het terrein van de bescherming van onze privacy. Het geeft mij veel energie om als toezichthoudend Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) iets te kunnen betekenen voor organisaties, die met die uitdagingen worden geconfronteerd en mij het vertrouwen hebben gegeven door mij als FG aan te stellen.

Bij het vervullen van die rol, heb ik veel profijt van de ervaringen die ik in bijna 20 jaar heb kunnen opdoen als zorgprofessional. Maar zeker ook van de ervaringen als IT dienstverlener voor een aantal zorgorganisaties in Amsterdam, die als beleidsadviseur bij een grote koepelorganisatie in de zorg en die als lid van de kerngroep van het Informatieberaad Zorg.

Het initiatief fgconnect.nl vindt zijn oorsprong in een 2e passie: het “verbinden” van mensen en het mogelijk maken om ervaringen, informatie en kennis te delen. Met het initiatief privacyovereenkomst.nl wil ik bijdragen aan meer bewustzijn en zicht op privacyrechten. Zo kun je op de pagina Informatie snel op zoek gaan naar antwoorden of je kennis testen. Op de pagina Transparantie worden bezoekers attent gemaakt op initiatieven die meer inzicht geven in de inzet en ambities van organisaties om persoonsgegevens te beschermen. Misschien lukt het daarmee om iets van de negativiteit rond het thema weg te nemen.  

januari 2022